રાજકોટ,મોરબી,વાંકાનેર, દ્વારકા, ખંભાળિયાના દર્દીઓ જામનગરમાં સારવાર માટે પહોંચે છે.

સૌરાષ્ટ્રની સરકારી હોસ્પિટલ કોરોનાના દર્દી થી ઉભરાઈ ગઈ છે, જ્યારે જામનગરની સરકારી જી.જી હોસ્પિટલ માં હજુ પણ વધારાની 400 જેટલી

Read more

રાજકોટ: ચેક કરો તમારી આસપાસ તો નથી ને કોરોનાના દર્દી ? જુવો લિસ્ટ…

વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાએ કોરોનાના રોગચાળાને વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરેલી છે. ભારતમાં કોરોનાના સંક્રમણને પ્રસરતો અટકાવવા કેન્દ્ર સરકારશ્રીએ એપિડેમીક ડિસીઝ એકટ,

Read more