સતાધારના પૂર્વ મહંત જીવરાજ બાપુનું નિધન

લાખો કરોડો લોકોની આસ્થાના પ્રતિક સમાન માનવામાં આવતા પવિત્ર સતાધાર મંદિરના પૂર્વ મહંત જીવરાજ બાપુનું નિધન થયું છે. પ્રાપ્ત માહિતી

Read more