“પત્રકાર એકતા સંગઠન”ના ઝોન-૭નું અધિવેશન ૧૯મી જાન્યુઆરિએ વડોદરા ખાતે યોજાશે

પ્રદેશ હોદ્દેદારો અને ઝોન પ્રભરીઓ સહિત આગેવાનો ખાસ ઉપસ્થિત રહી માર્ગદર્શન આપશે. પત્રકાર એકતા સંગઠનની પ્રથમ મીટીંગ ગાંધીનગર ખાતે યોજાઇ

Read more