વાંકાનેર સીટી પીઆઈ રાઠોડનું પત્રકાર સાથે હડધુત ભર્યું વર્તન

વાંકાનેર સીટી ટ્રાફિક પોલીસ પી આઈ રાઠોડ નું પત્રકાર સાથે હડધુતાઈ ભર્યા વર્તનથી પત્રકારોમા રોષ આજ રોજ સાંજે વાકાનેર સીટી

Read more