પોલમપોલ: રાજકોટની 14 કોવિડ હોસ્પિટલમાંથી 10 હોસ્પિટલ પાસે NOC જ નથી !

અમદાવાદની કોવિડ હોસ્પિટલમાં આગની ઘટનાના પડઘા રાજકોટમાં જોવા મળ્યા.રાજકોટ મહાનગરના ફાયર ઓફિસરોએ કોવિડ હોસ્પિટલમાં ચેકીંગ હાથ ધર્યું..જ્યાં એનઓસી મામલે ચીફ

Read more