રાજકોટને મળી વધુ એક ભેટ: માધાપર પાસે નવુ બસસ્ટેન્ડ બનશે: રૂપાણીની જાહેરાત

રાજકોટ: આજે ઉતરાયણની પુર્વ સંધ્યાએ રાજયનાં મુખ્યમંત્રીએ રાજકોટને વધુ એક એસ.ટી. બસસ્ટેન્ડની ભેટ આપી છે અને આ નવા બસસ્ટેન્ડ માટે

Read more