‘મહા’ આફત: રાજ્યમાં NDRFની 15 ટીમો ફરજ પર,વધુ 10 ટીમ બોલાવાશે

વાવાઝોડામાં ખેડૂતોને નુકસાન થશે તો ફરીથી સર્વે કરાશે: રાજ્યના ખેડૂતોને સલામત સ્થળે પાક ખસેડવા કૃષિ સચિવની અપીલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા

Read more

વાંકાનેર: રાતીદેવડી આસોઇ નદીમાં ડૂબેલા મહેન્દ્રને શોધવા ગાંધીનગરથી NDRFની ટીમ આવી પહોંચી

વાંકાનેર રાતી દેવડી ગામ ખાતે થી પસાર થતી આશય નદીમાં તારીખ 5 ના રોજ નાવા ગયેલ મહેન્દ્ર ગણપતભાઇ સાગઠીયા ઉ.વ.10

Read more