બ્રાહ્મણી-2 ડેમ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાંથી મોરબીના વૃદ્ધની લાશ મળી આવી

હળવદ : હળવદ તાલુકાના શીરોઈ ગામ પાસે આવેલ બ્રાહ્મણી-૨ ડેમ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાંથી મોરબીના તળાવીયા શનાળા ગામના વૃદ્ધની

Read more