વાંકાનેર: M.B.એજન્સી વાળા નઝુભાઇના પિતા વલીમામદ હાજીસાહેબનું ૮૩ વર્ષની વયે નિધન

વાંકાનેર: આજે વાંકાનેર તાલુકાના મહિકા ગામે માથકીયા વલીમામદ સાજી (હાજીસાહેબ)નું ૮૩ વર્ષની વયે નિધન થયું છે તેમની દફનવિધિ આજે સાંજે

Read more