ગુજરાતમાં કોરોનાનો ઉંચો મૃત્યુદર ડૉક્ટરો માટે ચિંતાનો વિષય

રાજ્યમાં જીવલેણ કોરોના વાયરસનાં વધતા કેસો અને ઉંચા મૃત્યુદરને રોકવા માટે રાજ્ય સરકારે રચેલી નવ તજજ્ઞા તબીબોએ આજે એવો મત

Read more