રાજકોટ: મધ્યસ્થ જેલમાં ફરી પાછો મોબાઈલ મળ્યો

રાજકોટ: શહેરની સેન્ટ્રલ જેલમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ વારંવાર ઝડપાઇ રહી છે.થોડા સમય પૂર્વે જ જેલમાં દડાનો ધા કરી મોબાઈલ અને તંબાકુ

Read more

રાજકોટ જેલમાં તંબાકુ-મોબાઇલ પહોંચાડનાર રંગેહાથ ઝડપાયો

રાજકોટ: શહેરની મધ્યસ્થ જેલમાં અગાઉ પણ મોબાઈલ સહિતની પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ મળી આવી હતી. થોડા સમય પૂર્વે જ સેન્ટ્રલ જેલમાં કોઈ

Read more