પડધરીમાંથી ગુમ થયેલી 8 વર્ષની બાળકી દહીંસરકાથી મળી આવી

બાળકીને એક શખ્સ મોટી કરી વહેંચી નાણા મેળવવા ઉઠાવી ગયો’તો : આરોપીની પુછપરછ કરાશે : પરિવારના સભ્યોની સંડોવણી છે કેમ?

Read more

વાંકાનેર: ભલગામમાંથી ગુમશુદા થયેલ મહિલા રાજકોટની સોની બજારમાંથી મળી આવી

વાંકાનેર: ગત તા.20/5/2020 ના રોજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ ગુમશુદાના કેસ સંદર્ભે ગુમ થનાર નસીમબેન હારૂનભાઇ કાજી (ઉ.વ. 35, રહે.

Read more