મોરબી જિલ્લામાં વધુ 6 કેસ સાથે આજના કુલ 8 કેસ, 4 લોકો ડિસ્ચાર્જ અને એકનું મૃત્યુ

મોરબી : મોરબી જિલ્લામાં આજે સાંજે વધુ 6 કોરોના કેસ નોંધાતા આજના કુલ કેસ 8 થયા છે. જ્યારે અત્યાર સુધીના

Read more