વાંકાનેર નગરપાલિકાનું વોર્ડ 2 પ્રત્યે સાવકુ વલણ: ગટરનું ગંધાતુ પાણી રસ્તા પર: લોકો ત્રાહીઆમ

વાંકાનેર : નગરપાલિકા વોર્ડ નં. 2 પ્રત્યે સાવકુ વલણ રાખી રહી છે, તેમના અમરપરા, મિલપ્લોટ વિસ્તારના સ્થાનિકો દ્વારા વાંકાનેરમાં વોર્ડ

Read more

વાંકાનેર નગરપાલિકાનું મિલપ્લોટની એક શેરી સાથે ઓરમાયું વર્તન..!!

વાંકાનેર: મિલપ્લોટ વિસ્તારમાં કામદાર સહકારી મંડળીની બાજુની શેરીમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્ટ્રીટ લાઈટો બંધ હોય તેની ફરિયાદ કરવા છતાં આ

Read more