મોરબી જિલ્લામાંથી પોતાના વતન જવા માટે જરુરી મેડિકલ સર્ટીફિકેટ ક્યાંથી મેળવવુ? જાણવા વાંચો

મોરબી : મોરબી જિલ્લા કલેક્ટર જે. બી. પટેલ દ્વારા પરપ્રાંતિય મજૂરોને પોતાના વતન જવા માટેની સરકારની ગાઇડલાઇન જાહેર કરેલ છે.

Read more