વાંકાનેર: નિવૃત તલાટી મંત્રી રાજેશભાઇ ઓઝાનું અવસાન

વાંકાનેર : નિવૃત તલાટી મંત્રી રાજેશભાઇ માણેકલાલ ઓઝા (ઉ.વ. ૬૮), તે પ્રિતેશભાઈ ઓઝાના પિતાશ્રીનું તા. ૦૯/૦૭/૨૦૨૦ને ગુરુવારના રોજ અવસાન થયેલ

Read more