વાંકાનેર: RSS વિશે ફેસબૂકમાં અભદ્ર ટીપ્પણી કરનાર મનસુર લાકડાવાલાની ધરપકડ

વાંકાનેર : વાંકાનેર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સ્વયંસેવકોનો ફોટો અપલોડ કરીને તેની સાથે ખરાબ ગાળો લખવા સામે નોંધાયેલ

Read more