વાંકાનેર: મહિલા મંચ દ્રારા બનાવાયેલા માસ્ક ખરીદો અને સામાજિક કાર્યમાં યોગદાન આપો

વાંકાનેર: આગાખાન સંસ્થા છેલ્લા 10 વર્ષથી વાંકાનેર તાલુકામાં મોટાપાયે કામગીરી કરી રહી છે ત્યારે વાંકાનેરમાં આગાખાન સંસ્થા દ્વારા પ્રેરિત તાલુકા

Read more

મોરબી જિલ્લા પંચાયત સેવા કર્મચારી મંડળની રચના: પ્રમુખ પદે ડી.ડી.પટેલ અને ઉપપ્રમુખ પદે આઇ.એચ.માથકિયા

મોરબી જીલ્લા પંચાયત સેવા કર્મચારી મંડળની રચના માટે ગઈકાલે એક બેઠક મળી હતી જેમાં આ સૂચિત સંગઠનની રચના કરવામાં આવી

Read more