ટંકારા : મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનાથી વંચિત સરકારી શાળાના છાત્રોને રાશન તથા કન્ટીજન્શી રકમ ફાળવવાની માંગ

ટંકારા : ટંકારાના હડમતિયા ગામના સામાજીક કાર્યકર અને પુર્વ એસ.એમ.સી. અધ્યક્ષ તેમજ ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષણ સાથે છેલ્લા ૨૫

Read more