રાજકોટ: ઘંટેશ્વરમાં નશાખોર પુત્રને ઠપકો આપતા જનેતાને પરલોક પહોંચાડી દીધી.

રાજકોટ શહરેની ભાગોળે જામનગર રોડ પર આવેલા ઘંટેશ્વરમાં 55 વર્ષીય માતાની કપાતર પુત્રે લાકડાના ધોકાના ઘા ફટકારી હત્યા કર્યાનો બનાવ

Read more