રાજકોટનો લોકમેળો કેન્સલ: સરકારના આદેશની રાહ!

રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રભરમાં પ્રખ્યાત એવો રાજકોટના રેસકોર્ષ મેદાનમાં યોજાતો લોકમેળો આ વખતે કોરોના મહામારીના કારણે કેન્સલ કરવામાં આવે તેવી શકયતા

Read more