મોહનભાઈ કુંડારીયા રાગદ્વેષ અને કિન્નાખોરી રાખી મારી રાજકીય કારકિદી ખત્મ કરવા માંગે છે. -જીતુ સોમાણી

વાંકાનેર: આજે વાંકાનેર શહેરના પૂર્વ નગરપતિ અને જીતુ સોમાણીએ મોરબી જિલ્લા ભાજપમાં પેપર બોમ્બ ફોડ્યો છે. તેઓએ મોરબી જિલ્લા ભાજપ

Read more

લોકડાઉનમાં પાન, માવાના કાળા બજાર રોકવા મુખ્યમંત્રીને પત્ર

હાલ કોરોના લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે મોરબી જીલ્લામાં પાન, માવા અને પાનમસાલાના કાળા બજાર થતા હોય જે રોકવા જરૂરી

Read more