વાંકાનેર : લુણસર ગામેથી આધેડ ઘરેથી લાપત્તા

વાંકાનેર તાલુકાના લુણસર ગામમાં રહેતા વરમોરા ગંગારામભાઈ ભગવાનભાઇ ગઈકાલે તા. 11 મેના રોજ બપોરે 3 વાગ્યા આસપાસ પરિવારના સદસ્યોને કંઈ

Read more