જ્ઞાનગંગા સ્કૂલના પીન્સીપાલ યોગેન્દ્રસિંહ ઝાલાના પિતા લખધીરસિંહનું નિઘન: કાલે બેસણુ

વાંકાનેર: જ્ઞાનગંગા સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ યોગેન્દ્રસિંહ ઝાલાના પિતા લખધીરસિંહ મનુભા ઝાલાનુ ગઈકાલ શનિવારે નિધન થયેલ છે. મુળ ભાયાતિ જાંબુડિયા ગામના વતની

Read more