વાંકાનેર:નગરપાલિકાની લાપરવાહીના કારણે ગાય પાણીના વાલની કુંડીમાં પડી

વાંકાનેર: સરકારી તંત્રમાં લાપરવાહી હોવી એ હવે કોઇ મોટી બાબત નથી કેમકે હવે સરકારી તંત્રોને લાપરવાહી અને બેદરકારીનો ગઢ ગણવામાં

Read more

ટંકારા: હાઇવેની બાજુમાં ખુલ્લી ભૂગર્ભ ગટરની મોતની કુંડીઓ ઢાકવાનું તંત્રને મુહૂર્ત ક્યારે આવશે?

By Jayesh Bhatasna -Tankara ઓવરબ્રિજ ના ડાઇવર્ઝન ની કડોકડ ભુગર્ભ ગટર ની કુંડી એક વર્ષ થી ખુલ્લી દરરોજ નાના-મોટા અકસ્માત

Read more