મોરબી જિલ્લામાં કોરોનાનો પુનહ પ્રવેશ : વાંકાનેરમાં પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો

રાજકોટની ક્રાઈસ્ટ હોસ્પિટલમાં સારવારમાં રહેલા 62 વર્ષના પુરુષનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો. મોરબી : ગ્રીન ઝોન અને કોરોના મુક્ત થયેલા મોરબી

Read more