વાંકાનેરમાં બેરોકટોક વેચાણી ચાઇનીઝ દોરી..!!

વાંકાનેર: સંક્રાતમાં પતંગ ઉડાડવા માટે ચાઇનીઝ દોરી વેચવા ઉપર અને ખરીદવા ઉપર સરકારે પ્રતિબંધ તો મૂકી દીધો પરંતુ એની યોગ્ય

Read more

Good News: કાલે આકાશ ચોખ્ખું અને પવન મધ્યમ રહેશે.

આવતી કાલે ઉત્તરાયણનો પર્વ શરૂ થવાનો છે ત્યારે આજે સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી છાંટા પડ્યા છે. ત્યારે પતંગરસિયાઓ અને ખેડૂતોમાં

Read more