વાંકાનેર: જોધપરની ખારીમાંથી 103 પેટી વિદેશી દારૂ પકડયો

વાંકાનેર 27 નેશનલ હાઈવે પર આવેલ જોધપુર ગામની ખારીમાંથી વાંકાનેર તાલુકા પોલીસ 103 પેટી વિદેશી દારૂ પકડી પાડયો છે. વાંકાનેર

Read more