બામણબોર: ગાંધીનગર ફ્લાઈંગ સ્કવોડ ત્રાટકી, રેતી અને ખનીજ ભરેલા 10 ટ્રક પકડાયા.

ખનિજ ચોરીનું જબરું કૌભાંડ ખુલે તેવી સંભવના આજ સવારે ગાંધીનગર ખાણખનીજ વિભાગના ફ્લાઈંગ સ્કવોડ અધિકારી હસમુખ કાનગડના નેજા હેઠળ ત્રાટકી

Read more

વાંકાનેર: જાલસીકા પાસે મચ્છુ નદીમાં બિનકાયદેસર રેતી ભરતું એક લોડર અને ટ્રેકટર પકડાયું

પ્રાઇવેટ કારમાં મોરબી ખાણ ખનિજ અધિકારી ની સફળ રેડ, મોરબી ખનિજ ખાતાની ટીમ સાથે તાલુકા પોલીસ પણ રહી હાજર. ખનન

Read more