વાંકાનેર: કાશીયાગાળામાં જુગાર રમતા 3 ઝડપાયા, 7 ફરાર

વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકાના કાશીયાગાળા ગામની પ્રાથમીક સ્કુલ પાછળ જાહેરમાં જુગાર રમતા રોકડ રૂ. 32,890 તથા મુદામાલ કિ.રૂ. 1,77,000 એમ

Read more