કાંશીરામ સાહેબની 86મી જયંતિ નિમિતે વાંકાનેરમાં SSD દ્રારા રેલી,સલામી અને સભાનું આયોજન

વાંકાનેર: આવતીકાલે તારીખ 15 ના રોજ કાશીરામ સાહેબની 86મી જન્મ જયંતી ઉજવણી નિમિતે વાંકાનેર એસ એસ ડી દ્વારા રેલી, સલામી

Read more