માળિયા: મોટાભેલા ગામે માનવ કંકાલ મળી આવતા ચકચાર…

માળિયા : માળિયા તાલુકામાં ખેતરમાંથી માનવ કંકાલ મળતા પોલીસ દોડતી થઈ છે. આ કંકાલની બાજુમાંથી સ્ત્રીના કપડા, ગળાની માળા અને

Read more