વાંકાનેર: માર્કેટિંગ યાર્ડના કર્મચારીઓનો ત્રણ દિવસ સુધી કાળી પટ્ટી પહેરી વિરોધ નોંધાવશે.

વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડના કર્મચારીઓ તેમની વિવિધ માંગણીઓને મુદ્દે આજથી ત્રણ દિવસ સુધી કાળી પટ્ટી પહેરી સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવશે અને

Read more