વાંકાનેર:આજે સાંજે સીંધાવદર કણકોટ વચ્ચે પડ્યો જોરદાર વરસાદ

વાંકાનેર આજે સાંજના ચાર થી છ વાગ્યાની વચ્ચે સીંધાવદર ખીજડીયા કલાવડી અને કણકોટ ગામ માં જોરદાર વરસાદ પડી ગયો છે.

Read more

વાંકાનેર: સિંધાવદર પંથકમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ

કેટલીક જગ્યાએ પતરા ઉડાડિયા તો કેટલીક જગ્યાએ વૃક્ષો થયા ધરાશય… નવી કલાવડીમાં પોલ્ટ્રી ફાર્મ ના પતરા ઉડાડીયા … આશરે બે

Read more

વાંકાનેર: કલાવડીમાં બે પરિવારો એકબીજા ઉપર તુટી પડ્યા.

વાંકાનેર : વાંકાનેરના કલાવડી ગામે સીમ વિસ્તારના રસ્તે ચાલવા બાબતે બે પરિવારો વચ્ચે બધડાટી બોલી ગઈ હતી.બાદમાં બન્ને પરિવારોએ એકબીજા

Read more