ગુજરાતનું સૌથી મોટું ભરતી કૌભાંડનો કોંગ્રેસનો આક્ષેપ: સરકારી ભરતીમાં 10 હજાર લોકોએ બોગસ પ્રમાણપત્ર આધારે નોકરી મેળવી..!

ગુજરાતમાં સરકારી નોકરી ભરતીમાં ખોટી માર્કશીટ- અમાન્ય પદવી- પ્રમાણ પત્રો દ્વારા મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, પશુધન નિરીક્ષક વર્ગ-૩, ગ્રામ સેવકમાં આશરે

Read more

NABARDમાં ધોરણ-10 પાસ ઉમેદવારો માટે નોકરીની તક

NABARDમાં : ધોરણ-10 પાસ માટે નોકરીની તક, 24,000 રૂપિયા મળશે પગાર નેશનલ બેંક ફૉર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ (NABARD)એ નોટિફિકેશન

Read more

એરફોર્સમાં ભરતી: ધોરણ-12 પાસ માટે ઉત્તમ તક

એરફોર્સમાં એરમેન માટેની ભરતી પ્રક્રિયા 2 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે, 20 જાન્યુઆરી પહેલા કરો ઑનલાઇન અરજી ભારતીય વાયુસેનામાં સામેલ થવા માટે

Read more