માણાવદર:૩૭૫ જરૂરિયાતમંદોને ભોજન પૂરું પાડતી શ્રી જલારામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

હાલમાં કોરોના મહામારીના આક્રમણ સામે લડવા માટે સમગ્ર દેશ લોકડાઉન છે ત્યારે રોજીંદો વ્યવહાર ચલાવતા અનેક ગરીબો માટે ભોજન દુસ્કર

Read more