ટંકારાના જબલપુરમાં અનોખુ અભીયાન: 800થી વધુ મહિલાઓમાં ઈકોફ્રેન્ડલી પેડનું વિતરણ

ટંકારા: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસે જબલપુર ગામના જાગુત યુવાનો અને રોટરી કલબ ગ્રેટર રાજકોટ દ્વારા 800થી વધુ મહિલા પ્લાસ્ટિકના સેનેટરી પેડને

Read more