કોરોનાનો શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા રાજકોટથી મેડીકલ કોલેજની ટીમ મોરબી પહોચી

મોરબીમાં ગઈકાલે કોરોનાનો શંકાસ્પદ કેસ સામે આવ્યો હતો જેથી યુવાનને સેમ્પલ લઈને જામનગર મોકલાવવામાં આવ્યા છે જેનો રીપોર્ટ હજુ આવ્યો

Read more