વાંકાનેર: રાતીદેવરી ખાતે આજે રાત્રે ઈશાની નમાજ પછી જશ્ને શાદીના પ્રસંગે તકરીરનો પ્રોગ્રામ

By Arif Divan -Wankaner ઇસ્લામના અંતીમ નબી, ભાઇચારાનો, શાંતી, સલામતીનો સંદેશો આપનાર હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લાહોતઆલા અલૈહી વસ્સલમની પ્રસંશામાં તથા

Read more