રાજ્યમાં આઈસ્ક્રીમ અને કોલ્ડ્રીંક્સ વેચવા માટે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે આપી મંજૂરી

ગુજરાતમાં Coronaએ આંતક મચાવ્યો છે, સાથે સાથે ઉનાળાના તાપનાં કારણે લોકો ઘરમાં જ ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. ત્યારે આ બધા

Read more