માવઠાની ઘાત ટળી : હવે ગ૨મી ૨ંગ દેખાડશે…

ચાલુ અઠવાડિયામાં જ પા૨ો ૪૦ ડિગ્રીને થશે પા૨, પવનની દિશા ઉત્ત૨ કે ઉત્ત૨ પૂર્વની હોવાથી ૨ાત્રીના ખુશ્નુમા હવામાનનો માહોલ હજુ

Read more

ગરમીમાં શેકાવા થઈ જાજો તૈયાર: રાજ્યમાં આ વર્ષે ઉનાળો રેકોર્ડ તોડશે..!🌞

ભારતીય મોસમ વિભાગે ચાલુ વર્ષના ઉનાળાને લઈ પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યુ છે. મોસમ વિભાગ ઉનાળો ચાલુ થાય તે પહેલામ તેનો અભ્યાસ

Read more