મોરબી: જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. કાંતિરા કોરોના પોઝિટિવ

મોરબી : જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં પહેલા ડીડીઓ, બાદમાં ડેપ્યુટી ડીડીઓ અને અન્ય ઉચ્ચ અધિકારી બાદ આજે ખુદ જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી

Read more