આજે હડમતિયાના નિષ્પક્ષ, નિડર પત્રકાર અને સામાજિક કાર્યકર રમેશ ખાખરીયાનો જન્મદિવસ

ટંકારા તાલુકાના હડમતિયા ગામના ખેડુતપુત્રને ત્યાં ૧/૩/૧૯૭૦ માં જન્મેલા રમેશ ખાખરીયા આજે જીવનની રંગમંચની પીચ પર અર્ધસદી ઍટલે કે ૫૦

Read more