મોરબી: સોમવારથી વેપારીઓએ જાહેર કર્યું હાફ ડે લોકડાઉન

હાલમાં કોરોના ખૂબ ઝડપથી ફેલાઇ રહ્યો છે ત્યારે મોરબી શહેરમાં જુદાજુદા વેપારી એસો. દ્વારા સ્વયંભૂ હાફ ડે લોકડાઉન જાહેર કરવામાં

Read more