સાઉદી સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: હજયાત્રા-2020 વિદેશીઓ માટે કેન્સલ, પૂરા પૈસા પરત કરાશે.

ગયા વર્ષે દુનિયામાંથી 25 લાખ લોકોએ હજયાત્રા કરી હતી સાઉદીના હજ મંત્રીએ કહ્યું- કોરોનાને લીધે આ વર્ષે મર્યાદિત સંખ્યામાં લોકોને

Read more