વાંકાનેર ખિદમત-એ-ખલ્ક ગ્રુપના સેવા કાર્યોમાં આર્થિક મદદ કરવા અપીલ

ખિદમત-એ-કલાક ગ્રુપ દ્વારા 64 વિધવા બહેનોને દર મહિને રાશન કિટનું વિતરણ, એમ્બ્યુલન્સ અને આખરી સફરની (શબ વાહિની) સેવા આપવામાં આવે

Read more

કોરોના કહેર વચ્ચે અબોલજીવની જઠરાગ્નિ ઠારતુ મોરબી જીલ્લા કોરોના હેલ્પ ગ્રુપ

સિરામીક ઉદ્યોગપતિઓ લોકડાઉન ની શરૂઆત થી દરરોજ 1100કિલો શાકભાજી 151 ગુણી ખોળ અબોલ પશુ માટે તો 200 વિધવા ને રાશનકિટ

Read more