રાજકોટથી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી માલગાડીને ઉથલાવવાનું કાવતરૂ નિષ્ફળ!

પાટા ઉપર સિમેન્ટનો સ્લેબ મૂકી દેવાયો હતો : રેલવે અધિકારીઓ દોડયા રાજકોટથી સુરેન્દ્રનગર તરફ જતી માલગાડીને વગડીયા રામપરા પાસે પાટા

Read more

મોરબી: મકનસર પાસે માલવાહક ટ્રેનમાં ભેંસ હડબેઠ આવતા એક વેગન ખડી ગયું !

મોરબી: મકનસર પાસે ગતરાત્રીના ભેંસ સાથે માલવાહક ગાડી અથડાતા એક વેગન ખડી પડયું હતું અને રાત્રીના ખડી પડેલું વેગન હજુ

Read more

વાંકાનેર: લુણસરિયા રેલ્વે સ્ટેશને માલગાડી પાટા પરથી ઉતરી ગઈ…

વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકાના લુણસરિયા ગામે ગતરાત્રીના રેલ્વે ટ્રેક પર પડેલ એક ખાલી કન્ટેનર માલગાડીના રેન્કને પાવર એન્જીન લગાવતાં આ

Read more