ગોંડલ રોડ પર પુલ પાસે ટોળાનો પોલીસ પર પથ્થરમારો

રાજકોટ : શહેરના ગોંડલ રોડ પર પુલ પાસે આજરોજ બપોરના સુમારે ટોળાએ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરતાં સ્થિતિ તંગ બની ગઇ

Read more