વાંકાનેર: લાલપર ગ્લોસી કોટેક્ષમાં લાગી આગ,ભારે નુકશાની

વિકરાળ આગ કાબુમાં લેવા મોરબીથી બે ફાયર ફાયટર આવતા આગ કાબુમાં આવી વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકાના લાલપર ગામ નજીક આવેલ

Read more

આજે ગ્લોસી કોટેક્ષના પાર્ટનર જાકીરભાઇ માથકીયાનો જન્મદિવસ

આજે ગ્લોસી કોટેક્ષના પાર્ટનર જાકીરભાઇ માથકીયાનો જન્મદિવસ છે. વાંકાનેર તાલુકાના નાના એવા પાજ ગામમાં 20 મી એપ્રિલ 1969માં એક મધ્યમ

Read more