વાંકાનેર: સોમવારે ગર્લ્સ સ્કુલમાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજાશે.

વાંકાનેર : રાજ્ય સરકારની સુચના મુજબ જીલ્લા વહિવટી તંત્ર તથા વાંકાનેર નગરપાલીકા દ્વારા ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ ખાતે સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં

Read more